Garancija za gume i postupak reklamacije

Načini plaćanja:

Gotovinsko plaćanje

Plaćanje gotovinom i platnim karticama: Visa, MasterCard, Maestro, Dina.

Plaćanje putem adminstratirativne zabrane.

 

Uz sve auto gume pri kupovini dobijate i garanciju.
- Garancija na gume Michelin grupacije je 3 godine: Michelin, Kleber, Tigar i BF Goodrich;
- Garancija na gume Goodyear grupacije je 3 godine: Goodyear, Sava i Dunlop;
NAPOMENA: Rok trajanja garancije počinje od momenta kupovine proizvoda u slučaju kada kupac poseduje potvrdu o kupovini (popunjen garantni list, račun o kupovini proizvoda).
Svi proizvodi su originalne robne marke te su tako pod garancijom a za njih važe prava koja su navedena u garantnom listu.
- Potrebna dokumentacija: garantni list overen od prodavca i račun o kupovini proizvoda.
Pravo na reklamaciju
Pravo na reklamaciju imaju sva fizička i pravna lica kao kupci proizvoda.
Rešavanje rekalamacija
Rešavanje reklamacija i donošenje odluke o reklamaciji vrši isključivo proizvođač. Foka kao prodavac sprvodi postupak između kupca i proizvođača.
Obaveze prodavca
a) Prodavac je obavezan da postupak reklamacije završi u roku od 15 dana, a najkasnije 45 dana od dana prijavljivanja reklamacije;
b) Prodavac snosi sve troškove transporta reklamiranih artikla u slučaju prihvatanja reklamacije;
c) U slučaju prihvatanja reklamacije, prodavac je obavezan da obešteti kupca pneumaticima identičnim onim koji su bili predmet reklamacije ili da kupcu refundira amortizovanu vrednost pneumatika;
d) Prodavac je obavezan da za potrebe kupca čuva artikl čija reklamacija nije prihvaćena. Rok čuvanja je 30 dana.
e) Na zahtev kupca, prodavac je obavezan da kupcu dostavi artikl čija reklamacija nije usvojena s tim da troškove transporta snosi kupac.
Obaveze kupca
a) Kupac je dužan da prijavi grešku na pneumatiku u najkraćem vremenskom roku;
b) Ukoliko je kupac nezadovoljan odgovorom u postupku reklamacije, može vršiti dalju ekspertizu o svom trošku.
Kupac nema pravo na reklamaciju ukoliko ne poseduje račun za kupljene gume i garantni list.

 

sertifikovani-centar-2016

logo

Niš, Kralja Stefana Prvovenčanog 21
018/522-150, 522-150, 524-150
autoservisfoka@gmail.com

© 2008-2013.